Hakan Finance Ongevallenverzekering

ONGEVALLENVERZEKERING


Een ongeluk kan in een gezin gauw gebeurd zijn. En hoewel in de meeste gevallen een pleister of gipsverband al voldoende soelaas bieden, kunnen de gevolgen van een ongeval ook ernstiger zijn. Er kan dan sprake zijn van overlijden of van blijvende invaliditeit.

In dit soort ernstige situatie komt een hoop geleden smart kijken, maar ook onverwachte hogere uitgaven of inkomensterugval (bij blijvende invaliditeit). In veel gevallen kunnen dergelijke zaken verzekerd zijn of verhaald kunnen worden bij een aansprakelijke derde partij.

Als dit niet of maar beperkt het geval is, is het toch prettig dat de geleden schade evengoed vergoed wordt via de ongevallenverzekering. Deze keert een bepaald bedrag uit bij overlijden en een vijfvoudig bedrag bij blijvende invaliditeit. Hoe hoog deze bedragen zijn, kunt u zelf kiezen in overleg met uw adviseur.

Let op: Deze verzekering keert bij overlijden enkel uit als de oorzaak een ongeval is. Ziekte of natuurlijk overlijden zijn niet verzekerd. Hiervoor dient u dan alsnog een uitvaartverzekering te hebben.