Hakan Finance Lineaire Hypotheek

LINEAIRE HYPOTHEEK


Deze hypotheekvorm komt niet meer zo heel vaak voor. U lost iedere maand een gelijk deel af op de lening. Dit betekent dat de hypotheeklening gedurende de looptijd afneemt en op het eind geheel is afgelost. Dat betekent ook dat de rentelast die u uiteraard ook maandelijks betaalt iedere maand afneemt. Met deze vorm is de totale hypotheeklast van rente en aflossing aan het begin van de looptijd het hoogst en ten opzichte van de andere hypotheekvormen in het begin duurder. Maar tegen het einde van de periode is deze weer het laagst van de andere vormen. Doordat de rentelast afneemt, neemt uiteraard ook het bedrag dat u af kunt trekken af.

Deze vorm is geschikt voor huishoudens wiens inkomen momenteel zeer hoog is en waar verwacht wordt dat het inkomen in de toekomst gaat afnemen.